Podmínky použití

Tyto podmínky použití se vztahují na webové stránky bitcoingraf.cz a související rss kanály. Přístupem a používáním webové stránky bitcoingraf.cz souhlasíte s těmito podmínkami použití, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte, že jste zodpovědný za dodržování platných místních zákonů.

Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, je přístup užívání této stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochrannými známkami.

1. Licence k užívání

Na webové stránce bitcoingraf.cz je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (textového či grafického obsahu) pro osobní a nekomerční užití pouze pro prohlížení. Tím je myšleno udělení licence, nikoliv převod vlastnického práva. Na základě této licence nesmíte:

1. upravovat a kopírovat stažené materiály;

2. používat stažené materiály pro jakékoli komerční účely, nebo pro jakékoliv veřejné prezentování (komerční či nekomerční);

3. odstraňovat vyznačená autorská práva nebo jiná vyznačení vlastnictví z materiálů;

4. přenášet materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jiný server.

Tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, a může být ze strany bitcoingraf.cz kdykoli vypovězena. Po skončení vašeho užívání těchto materiálů nebo po skončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve svém držení ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

2. Vyloučení odpovědnosti

Materiály na webových stránkách bitcoingraf.cz jsou vytvářeny indexací oborově zaměřených webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel bitcoingraf.cz neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, a to včetně a bez omezení, odvozených záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo porušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Provozovatel bitcoingraf.cz neručí za správnost sdělení materiálů publikovaných na svých webových stránkách nebo materiálů jiných webových stránek s touto webovou stránkou spojených.

4. Omezení

V žádném případě provozovatel spojených nebo jeho přispěvatelé nenesou odpovědnost za jakékoliv škody (včetně/bez omezení za škody z důvodu ztráty dat/ušlého zisku/z důvodu přerušení provozu) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách bitcoingraf.cz, a to i v případě, že provozovateli bitcoingraf.cz byla oznámena, ústně nebo písemně, možnost vzniku takových škod. A to z důvodu, že některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody. Tato omezení se nemusí vztahovat na Vás.

5. Revize a tiskové chyby

Provozovatel bitcoingraf.cz nezaručuje, že materiály publikované na webových stránkách jsou 100% správné, úplné a aktuální. Provozovatel bitcoingraf.cz může v materiálech publikovaných na svých webových stránkách změny kdykoliv a bez předchozího upozornění. Provozovatel bitcoingraf.cz se nezavazuje aktualizovat materiály.

6. Externí odkazy

Provozovatel bitcoingraf.cz neprovádí kontroly webových stránek odkazujících na jeho webové stránky a není zodpovědný za obsah jakékoliv takto odkazující stránky. Tím, že bitcoingraf.cz odkazuje na jiné stránky, nepotvrzuje správnost, neosvědčuje nebo se nezaručuje se za informace jež jsou dostupné na těchto externích stránkách. Použití takových odkazovaných stránek je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele/návštěvníka.

7. Změny Podmínek použití

Provozovatel bitcoingraf.cz může revidovat tyto podmínky používání pro své webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění. Použitím webové stránky bitcoingraf.cz souhlasíte a jste vázán dodržovat aktuální verzi těchto Podmínek použití.

Provozovatelem webové stránky bitcoingraf.cz je společnost Webmint s.r.o., v případě potřeby nás kontaktujte pomocí Kontaktního formuláře.