Jak těžit Bitcoin

Jak těžit Bitcoin

Nyní si probereme nejvyužívanější způsob získávání Bitcoinů, který byl už nastíněn v předchozí kapitole. Již bylo zmíněno, že Bitcoin je provozován na principu decentralizace, tudíž vlastníci Bitcoinů si musí své limity hlídat. Samozřejmě, začít těžit nemůžete jen tak. Je třeba porozumět základním pojmům, bez kterých se pravděpodobně neobejdete.

Tedy komunikace v rámci P2P probíhá mezi těžaři a koncovými uživateli. Koncoví uživatelé jsou ti, kteří si mezi sebou posílají určitý obnos peněz. Těžaři, či po anglicku „mineři“, jsou lidé, kteří pomocí svého zařízení propojují ostatní počítače na internetu. Těžař je ten, který na svém počítači (těžebním stroji) s unikátním hardwarem, transakce potvrzuje. Obchod probíhá v rámci internetové bitcoinové sítě, která se vyznačuje velikou složitostí. Za to může neustálý vzrůst počtu těžařů a vznik speciálních těžebních procesorů. Tato síť se vyznačuje určitými speciálními funkcemi. Tou nejvýznamnější je tzv. hašovací funkce, založena na složitém algoritmu, který následně porovnává, hodnotí získaná data a převádí vstupy na čísla. Aby vaše transakce mohli být provedeny a zaevidovány, je potřeba je odebrat z „uzlu“ P2P systému. K tomu slouží blok, který je uskupením všech transakcí. Do procesu následně vstupuje tzv. blockchain, který je spojením všech platných blokových transakcí, které vznikly. Opět použiji slova laika. Blockchain je takovou „účtenkou“ či výpisem. Těžaři jsou poté spojeni do těžebních poolů, které spojují kapacitu jednotlivých minérů.

Jak na samostatnou těžbu? Úhlavním problémem je, že dnešní grafické karty nedokáží konkurovat těm, které jsou pro těžbu Bitcoinů konstruovány. Tyto soustavy, které slouží k těžbě Bitcoinů, se nazývají ASIC miners. Speciální těžební stroje, které podávají maximální výkon a snižují náklady spojené s energií.

Posledním způsobem, jak se podílet na těžbě Bitcoinů, je tzv. Cloud mining. Tento způsob spočívá v pronajmutí části těžebního výkonu na nějaký čas. Riziko je ale veliké. Právě tento způsob je častým terčem podvodů.