Co je to Bitcoin?

Co je Bitcoin

Jistě si pamatujete, jak dokázaly počítače a následně internet změnit svět k odlišnému obrazu. Jak internetové bankovnictví změnilo způsob nahlížení na finance. Inovační kroky, kterými se stal svět zase o kousek modernějším. Tak přesně takto změní nastávající éra kryptoměn pohled na finanční problematiku. Měna, jejímž domovem je internet.

Bitcoin je internetová virtuální měna, která na finančním trhu funguje již od roku 2009. O jejím zakladateli se Satoshi Nakamotovi se vedou rozsáhlé diskuze. Jméno, které zakladatel uvedl, je totiž pseudonymem, a proto se dodnes neví, zda za založením Bitcoinu stál jednotlivec nebo skupina lidí. Bitcoin je jednou z alternativních měn, kterou je umožněno platit po internetu a zároveň slouží jako investiční a spekulativní instrument s vysokou volatilitou kurzu. Bitcoin je založen na statistickém aparátu, díky kterému není možné, aby byla měna padělána, napadána z vnějšího prostředí, zneužita jedinci nebo snad dokonce záměrně ničena. Bitcoin je jen těžko zmanipulovatelný i vzhledem k tomu, že využívá částečné anonymity všech zúčastněných v procesu. Projekt byl vytvořen na základě volně dostupného zdrojového kódu s P2P (peer to peer) sítí. Na této síti uživatelé potvrzují své vytvořené transakce, které nestojí na žádné fyzické měně. Zapomeňte tedy na bankovky a mince. Bitcoin stojí na matematice. Těžaři používají speciální software, který řeší matematické formule, jenž produkují Bitcoiny. Toto zadání je volně dostupné, a tak se těžbě může věnovat prakticky kdokoliv. Bitcoin umožňuje držení měny a její následný převod. Nedávný průzkum prozradil, že na existuje téměř 6 milionů unikátních uživatelů, kteří využívají speciálních peněženek na získávání měny Bitcoin.

Vzhledem k rozšířenosti a popularitě se vývojáři a zakladatelé měny rozhodli vytvořit organizaci, která by nepřetržitě sledovala bezpečí Bitcoinu, chránila ho před hrozbami, zneužitím a propagaci měny po celém světě. Bitcoin Foundation vznikla v září roku 2012.

Možná si nyní pokládáte otázku, co vlastně z Bitcoinu udělalo tak světoznámou měnu. Měnová jednotka disponuje řadou nepostradatelných znaků, řadou výhod, které si získaly mnoho z nás.

  • Hlavní výhoda spočívá v decentralizaci. Pro ty z nás, kterým tento výraz nic neříká, mám jednoduché vysvětlení. Tedy slovy laika. Nad internetovou měnou nevisí žádný vyšší výstražný vykřičník, chcete-li ústřední orgán, který by rozhodoval o budoucí propagaci a vývoji. Měna tedy nedisponuje žádnou kontrolní vládou, formou nebo centrální bankou, která by mohla jakýmikoli způsoby ovlivňovat nastolenou cestu Bitcoinu. Z těchto zásadních faktů plyne další řada věcí. Je naprosto nemyslitelné, aby mohla být měna padělána, mohly být blokovány platební účty nebo být ovlivňován peněžní tok. V síti totiž neexistuje nikdo, kdo by měl nad ostatními výsadní postavení a hlavní slovo. Měna, nad kterou je rozhodováno v rámci kolektivu a společného konstruktivního dialogu, v neposlední řadě nepodléhá inflaci.
  • Při vývoji tohoto projektu byla veledůležitá vysoká míra kvalifikovatelnosti a odbornosti, která byla plně využita především při naprogramování sowtwaru. Software je naprogramován tak, aby v určité jednotce času stabilně uvolňoval nové mince. Zajímavostí je, že tyto mince mají mít spíše klesající charakter. Dle plánu zakladatelů by měl Bitcoin dosáhnout až 21 milionů mincí v oběhu. Tento cíl je stanoven na začátek roku 2140.
  • Jak udělat měnu jednoduchou a snadno využitelnou? Takovou otázku si jistě položili zakladatelé, když si lámali hlavy nad způsoby, jak udělat Bitcoin úspěšným. Výsledkem je, že nyní můžete obchodovat s vámi určeným množstvím peněz. Tento obnos můžete jak přijímat tak odesílat jakémukoli subjektu po celém světě.
  • Jak je již známo, úspěšné produkty lpí především na spokojenost svých uživatelů. I proto platební transakce s revoluční měnou Bitcoin prováděny bez zbytečných poplatků. Závisí pouze na vás, jak budete s internetovou měnou nakládat a využívat jí. Ta nepodléhá vydavateli ani žádným jeho prostředníkům. Obchodování a s tím spojené transakce jsou prováděny pouze za přítomnosti internetových uzlů systémů rovných s rovnými.
  • Vzhledem k vývoji Bitcoinu byly zavedeny i dílčí jednotky měny, které je možno uchovávat v „peněženkách Bitcoinu“. Je pouze na vás, jaký způsob uchování a vlastnění měny si zvolíte. Je možné si vést osobní statistiku, či zakládat vlastní „peněženky“ na vašich zařízeních. Snad tou poslední možností je uchování peněz za pomoci třetí strany. I když jsou všechny tyto metody zcela bezpečné, je třeba dbát na vlastní zkušenosti, vlastní dovednosti a znalosti.

 

Právě nyní, máte jednoduchou představu, co Bitcoin obnáší, jak vznikl a jaké jsou jeho základní znaky. Jakou společenskou revoluci a měnový převrat dokázal v našem světě způsobit, jakou soběstačnost v obchodování a transakcích nám dokázal dát. A zájem potenciálních uživatelů této měny i nadále roste. Jak s ním někteří zájemci mohou začít obchodovat? A jaký osud ho čeká? Dokáže sjednotit kultury po celém světě, i když počet jeho konkurentů v oboru kryptoměn stále roste?